اهمیت لوگو

چرا لوگو برای هر کسب و کاری مهم است؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

لوگوی شما تصویریست که مردم از خدمات یا محصولات شما در ذهن دارند. در اصل مهم ترین اصل موفقیت یک کسب و کار را که برندسازی آن است ملزم به داشتن لوگوی مناسب می کند، واقعا بدون لوگو امکان برندسازی وجود دارد؟  آیا برند موفقی را میشناسید که لوگو نداشته باشد؟