طراحی لوگو


پشتیبانی واتساپ

برای شروع همکاری، اطلاعات زیر را به دقت تکمیل کنید


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. لطفا به فارسی وارد نمایید
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. لطفا شماره موبایل خود را به‌درستی وارد نمایید
نحوه آشنایی را انتخاب کنید.

نام شرکت یا برند ( فارسی ) را بنویسید. نام شرکت یا برند ( فارسی ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام شرکت یا برند ( انگلیسی ) را بنویسید. نام شرکت یا برند ( انگلیسی ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع کسب کار را بنویسید. موضوع کسب کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیا برند شما معنی خاصی دارد؟ را بنویسید. آیا برند شما معنی خاصی دارد؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیا شعار تبلیغاتی دارید؟ را بنویسید. آیا شعار تبلیغاتی دارید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مزیت رقابتی شما در بین رقبا چیست؟ را بنویسید. مزیت رقابتی شما در بین رقبا چیست؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تمایل دارید در لوگو چه احساسی به مخاطب منتقل شود؟ را بنویسید. تمایل دارید در لوگو چه احساسی به مخاطب منتقل شود؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیا رنگ خاصی مورد نظرتان است؟ را بنویسید. آیا رنگ خاصی مورد نظرتان است؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کدام موارد زیر با برند شما همخوانی دارد؟ را انتخاب کنید.
آدرس وبسایت (در صورت وجود) را بنویسید. آدرس وبسایت (در صورت وجود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آی دی اینستاگرام (در صورت وجود) را بنویسید. آی دی اینستاگرام (در صورت وجود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
لوگویی وجود دارد که دوست نداشته باشید؟ (اختیاری) را انتخاب کنید.

میتوانید در این قسمت ارسال نمایید

چه لوگویی مورد علاقه شماست؟ (اختیاری) را انتخاب کنید.

میتوانید در این قسمت ارسال نمایید

موضوع دیگری هست که بخواهید اضافه کنید و ما به آن اشاره نکرده باشیم؟ را بنویسید. موضوع دیگری هست که بخواهید اضافه کنید و ما به آن اشاره نکرده باشیم؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. موضوع دیگری هست که بخواهید اضافه کنید و ما به آن اشاره نکرده باشیم؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...